text.skipToContent text.skipToNavigation

Vi arbetar med att ständigt utveckla vårt sortiment och där inkluderat vårt erbjudande inom hållbara proteiner, såväl vegetabiliska som animaliska. Bland annat erbjuder vi fisk från hållbara- och miljömärkta bestånd och ägg från frigående höns. Vi har även slutat med flygtransport av hummer vilket är ett klimat- och etiskt grundat beslut.

God djurhållning är en grundpelare i vårt inköps- och hållbarhetsarbete. Axfood har nära samarbeten med sina leverantörer och ställer krav på att dessa i sin tur har koll på sina underleverantörer. Vi har EU:s djurskyddslagstiftning som lägsta krav. Vi utför tredjepartsrevisioner och vår inköpsfunktion har en nära dialog med leverantörerna gällande djuromsorg. Detta för att säkerställa att lagstiftningen följs. För att läsa i detalj om vårt arbete inom ansvarsfullt producerat kött, läs mer här.

Uppdaterad 2023-04-36.