text.skipToContent text.skipToNavigation

Vi har som mål att öka vår eko-försäljning varje år. För att nå målet sätter vi olika eko-främjande aktiviteter som vi följer upp och utvärderar.

Några exempel på hur vi arbetar med att synliggöra det ekologiska sortimentet görs via kommunikation, publikationer, kampanjer samt sortimentsutvärderingar.

Exempelvis bestämde vi oss för att enbart sälja ekologiska bananer i sortiment under 2023. Det beslutet grundar sig i främst vårt mål om att öka den ekologiska försäljningen, dels för att främja den biologiska mångfalden i närområden vid bananodlingarna.

Genom att utveckla vårt ekologiska sortiment vill vi underlätta för dig som delar vår vision om att bidra till en positiv förändring för planeten. På så vis kan du erbjuda dina kunder en hållbar meny, utan att behöva kompromissa med smak eller kvalitet.

Uppdaterad 2023-05-04