text.skipToContent text.skipToNavigation

Vi har sedan 2010 arbetat för att använda miljömärkt el. Vi har i dagsläget endast miljömärkt el, vilket innebär att den är baserad på sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen. Vår el är även märkt med Bra miljöval. Vi vill inte bara använda miljömärkt el, utan vi vill även minska på vår elförbrukning.

I dagsläget så genomför vi ett arbete runt solceller där vi ser över möjligheten att införa detta som ett pilotprojekt.

Genom att sätta lock på alla våra kyldiskar så kan vi isolera kylan och minska energiförbrukningen med ca 50%. Vi minskar även vår förbrukning via LED-belysning som även har längre brinntid och lägre elförbrukning. I många av våra butiker har vi möjlighet att återvinna värmen som alstras för att driva kyl- och frysanläggningar. Vi har en målsättning att vara självförsörjande på värme via våra kyl- och frysanläggningar och vi lägger idag stora investeringar på att minska vår elförbrukning när vi bygger om våra butiker.