text.skipToContent text.skipToNavigation

All el vi använder är märkt med gröna kvalitetsstämplar, vilket betyder att den kommer från sol-, vind- och vattenkraft samt biobränslen och är certifierad som 'Bra miljöval'.

Vi strävar inte enbart efter att använda miljömärkt el utan även efter att minska vår totala elförbrukning. Vi undersöker möjligheten att införa solceller som en del av ett pilotprojekt för att öka användningen av solenergi och minska vår miljöpåverkan.

För att minska elförbrukningen har vi satt lock på alla våra kyldiskar och bytt till energisnål LED-belysning, vilket minskar vår energiförbrukning med cirka 50%. Vi arbetar också med att återvinna överskottsvärme från våra butiker för att driva kyl- och frysanläggningarna, med målet att bli självförsörjande på värme. Vi gör löpande renoveringar och investeringar i våra butiker i syfte att minska elförbrukningen för att närma oss vår strävan om en mer hållbar verksamhet.