text.skipToContent text.skipToNavigation

Leveransvillkor

Dessa leveransvillkor gäller för köp av varor från Axfood Snabbgross AB, 556000-3575 (”Snabbgross”), e-handel av bolagets kunder (”Kunden”). Leveransvillkoren är en bilaga till de allmänna villkoren, som sedan tidigare har godkänts av Kunden. Avtalshandlingarna är avsedda att komplettera varandra.

Dessa villkor uppdaterades och publicerades 2021-09-15 och gäller tills vidare.

Efter särskild överenskommelse kan Snabbgross erbjuda varuleveranser till kunder som beställer varor via Snabbgross e-handel och förskottsbetalar med kredit-/betalkort eller har beviljats kredit av Snabbgross.

Leverans sker som utgångspunkt fritt till Kundens lastkaj. För det fall det finns hinder som försvårar leverans till Kundens lastkaj (exempelvis trappor, andra nivåskillnader, stolpar eller liknande) levereras varorna i stället till en framkomlig plats nära Kundens verksamhet enligt överenskommelse.

Kunden åtar sig att kontrollera levererade varor vid leverans.

Transporter har stor miljöpåverkan och är kostnadsdrivande. För att kunna fortsätta hålla låga priser och leva upp till sina miljöåtaganden är det viktigt för Snabbgross att leveranser till Kunder sker på ett så hållbart och ekonomiskt sätt som möjligt. Snabbgross tillämpar därför en minsta köpvolym i kronor per leveranstillfälle för Kunden. Denna kan variera beroende på Kundens adress. För var kund gällande minsta köpvolym per leveranstillfälle, nästa möjliga leveranstillfälle och gälande avgift för leveranser som ej når upp till minsta köpvolym, framgår av Kundens e-handelssida.

Snabbgross har ingen skyldighet att genomföra beställda leveranser i fall där:

a. Kunden har överskridit, eller kommer att överskrida, sin av Snabbgross fastställda kreditgräns,
b. Snabbgross har förfallna fodringar på Kunden, eller
c. överenskommelsen om leverans från Snabbgross e-handel är mer än sex månader gammal och Kundens inköp från Snabbgross under de tre föregående kalendermånaderna sammantaget inte uppgår till minst 50 000 kr exklusive moms.

Snabbgross garanterar inte lossningstider.

Lastbärare, utrustning för att skydda last, returemballage eller annan egendom som lämnas i samband med varuleverans tillhör Snabbgross eller av Snabbgross anlitat transportföretag. Kunden ska återlämna sådan egendom i samband med nästkommande leverans eller utan dröjsmål på Snabbgross anmodan. Kunden ansvarar för att egendomen förvaras på ett säkert sätt till dess att den returneras. Snabbgross förbehåller sig rätten att debitera kunden för borttappat och skadat material till vid var tid gällande fullt återanskaffningsvärde. Kunden åtar sig att på Snabbgross begäran kontrollera och kvittera mottagna lastbärare, utrustning för att skydda last, returemballage eller annan egendom som lämnas i samband med varuleverans.