text.skipToContent text.skipToNavigation

Sedan sommaren 2021 har Snabbgross aktivt arbetat med att gradvis ersätta engångsartiklar av plast i vårt sortiment, med artiklar tillverkade av mer hållbara material. Arbetet med avveckling av plast följer EU:s direktiv om engångsplast som syftar till att minska nedskräpningen i naturen och främja en mer hållbar användning av engångsartiklar. Snabbgross har idag fasat ut engångsartiklar av plast såsom bestick, tallrikar och sugrör.

Vi arbetar aktivt med att fasa ut följande artiklar ur vårt sortiment:
Dryckesbehållare och muggar i expanderad polystyren
Produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast
Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren

På Snabbgross är vi fast beslutna om att minska vår negativa miljöpåverkan. Som en del av Axfood-koncernen har vi som mål att minska den totala plastanvändningen med 25% till år 2025.

Vad innebär EU:s direktiv om engångsplast?
Direktivet (som också kallas SUP-direktivet) syftar till att minska mängden plastavfall i naturen, särskilt i hav och sjöar, samt att främja en mer hållbar konsumtion och produktion av engångsartiklar.

Plastens negativa effekter på miljön är en av de största utmaningarna vi står inför inom hållbarhet. Upp till 85% av skräpet i haven inom EU består av plast, varav hälften kommer från engångsartiklar.