text.skipToContent text.skipToNavigation

Här på Snabbgross har vi samlat information om vanliga miljö- och hållbarhetsmärkningar för att göra det enklare för dig att göra informerade och hållbara val när du handlar.


Aquaculture Stewardship Council (ASC)
är en märkning som visar att fisk- och skaldjursprodukter kommer från hållbart vattenbruk. Fiskodlarna uppfyller höga miljö- och sociala standarder. Dessa standarder inkluderar åtgärder för att skydda miljön och säkerställa rättvisa arbetsvillkor.

Läs mer om ASC-märkningen


Bra miljöval
är en svensk miljömärkning som används för att identifiera produkter som uppfyller höga miljö- och hållbarhetsstandarder. Märket signalerar att produkterna har utvecklats med hänsyn till miljön och är ett tydligt val för medvetna konsumenter som vill stödja miljövänliga alternativ.

Läs mer om märket Bra miljöval


EU Ecolabel
, tidgare känt som EU-blomman, är EU:s officiella miljömärke. Märket tilldelas endast de produkter som har genomgått noggranna tester och uppfyller de specifika miljöstandarder som fastställts av EU. Produkter som är märkta med EU Ecolabel finns inom en mängd olika kategorier.

Läs mer om EU Ecolabel


EU-lövet
, även känt som EU:s ekomärke, garanterar att livsmedelprodukter uppfyller höga EU-standarder för ekologisk produktion och miljöskydd. Riktlinjerna inkluderar användningen av naturliga gödningsmedel och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer om EU-lövet


Fairtrade garanterar att produkterna du köper har tillverkats under rättvisa och hållbara villkor. Fairtrade har som mål att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer genom att säkerställa att de behandlas rättvist och att deras produkter produceras med hänsyn till både människor och miljö.

Läs mer om Fairtrade


Från Sverige-märkningen hjälper dig som konsument att enkelt identifiera varor och livsmedel som är producerade i Sverige och ofta innehåller svenska råvaror. Produkter som bär Från Sverige-märket är certifierade enligt ett kvalitetssystem. 
Märket stödjer det svenska jordbruket och uppmuntrar lokal produktion.

Läs mer om märket Från Sverige


Forest Stewardship Council (FSC)
är en märkning för skogsbaserade produkter som garanterar hållbarhet och omtanke om miljön, sociala aspekter och ekonomisk hållbarhet. Den tillämpas på produkter från skogar som förvaltas för att bevara biologisk mångfald, respektera rättvisa arbetsvillkor och stödja samhällen beroende av skogen

Läs mer om FSC-märkningen


Krav-märkta produkter har producerats enligt höga ekologiska och etiska standarder. Det innebär att Krav-certifierade bönder undviker naturfrämmande bekämpningsmedel, föredrar naturliga gödselmedel, och främjar hänsyn till naturen, klimatet, djurens välbefinnande och människors hälsa.

Läs mer om Krav-märket


Marine Stewardship Council (MSC) är en märkning som garanterar hållbart fiskeri. MSC-märkta produkter kommer från fiskbestånd som förvaltas med omtanke om miljön och framtida generationer. MSC ställer krav på både fiskerier och fiskodlingar, inklusive övervakning av beståndens hälsa och minskning av oavsiktlig fångst.

Läs mer om MSC-märkningen


Nyckelhålet är en certifiering som betyder att de livsmedel du väljer är hälsosamma och näringsrika val. Produkter med Nyckelhålsmärket har valts ut för att de innehåller mindre fett, salt och socker än sin livsmedelsgrupp och har högre fiber- och fullkornsandel.

Läs mer om Nyckelhålet


Rainforest Alliance arbetar för att skydda skogar, bevara biologisk mångfald, stötta klimatåtgärder och förbättra livet för människor på landsbygden. Rainforest Alliance-märket uppfyller stränga standarder för att bevara naturen och stödja arbetstagare och samhällen.

Läs mer om Rainforest Alliance


Svanenmärket
är en omfattande miljömärkning som ser till att produkter har minimal miljöpåverkan. Det tar hänsyn till klimat, kemikalier, resurseffektivitet och biologisk mångfald under hela produktens livscykel – från tillverkning till användning och återvinning. Med Svanenmärkt får du miljövänliga produkter som också främjar socialt ansvarstagande.

Läs mer om Svanenmärket


Svenskt Sigill 
är miljömärkningen för svensk mat och blommor, en certifiering som säkerställer att produkterna är producerade efter svenska kvalitetsstandarder. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan och omfattar dessutom både djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Läs mer om märket Svenskt Sigill