text.skipToContent text.skipToNavigation

 

1. Vad är det som skapar matsvinn? Kartlägg allt från inköpsrutiner till vad som ligger kvar på gästens tallrik.

 

2. Hur stort är matsvinnet? Väg all mat som slängs och ta reda på vad som kastas och var det kastas mest mat, är det i matsalen eller i produktionen? Särskilj på matsvinn och matavfall i produktionen och gärna i de olika stationerna i köket. På så sätt kan ni kartlägga den totala mängden svinnad mat och hos vilken station som har störst andel matsvinn.

 

3. Hur kan vår verksamhet förebygga matsvinn? Arbeta in goda arbetsrutiner hos medarbetarna. Exempelvis kan en sådan arbetsrutin vara att behålla skal på de råvaror som annars kanske skalas.

 

4. Hur uppnår vi resultat? Sörj för god utbildning och motivera till insats genom att involvera medarbetarna och ge dem vägledning och uppföljning i arbetet. Ha en svinndialog med dina kollegor, varför är svinn ett problem utifrån er verksamhet och i omvärlden?

 

5. Har vi nått det vi föresatt oss? Ställ upp mätbara mål som gör det möjligt att mäta effekten av åtgärderna. God statistik och löpande rapportering gör det spännande att följa projektet och motiverar till insats.

 

Om du vill kan du enkelt ladda ned listan här med ovanstående punkter för utskrift!