text.skipToContent text.skipToNavigation

Alla som driver företag måste löpande bokföra sina affärshändelser (fakturor, betalningar, kontanta utgifter, inkomster). Se därför till att göra detta redan från starten. Hinner eller kan du inte? Då kan du anlita hjälp för det. Det finns många företag som tillhandahåller bokföringshjälp.
 
Enligt bokföringslagen är du skyldig att:
  • Löpande registrera alla affärshändelser i en grund- och huvudbok
  • Ha en verifikation för varje transaktion
  • Att det finns information som gör det möjligt att förstå bokföringen (Systemdokumentation och behandlingshistorik)
  • Föra personalliggare
Har du serveringstillstånd?
Då måste du registrera försäljningen av alkohol i ett kassaregister och lämna kvitto till kunderna.
 
Vem ansvarar för bokföringen?
Företagsledare/ägare är ansvarig för bokföringen. Detta gäller även om den sköts av en anställd eller redovisningsbyrå.
 
Svart arbete – vad är det för något?
Som tidigare nämnt är företag skyldiga att redovisa sin omsättning, görs inte det räknas det som att restaurangen drivs svart.
Är du ägare av restaurangen och har anställda är du även skyldig att betala avgifter för dessa och de anställda är skyldiga att betala skatt på delar av inkomsten, annars räknas detta som svart arbete.
 
Svart arbete – vad kan det få för konsekvenser?  
Först och främst är svart arbete brottsligt. Som arbetstagare får du ingen ersättning vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Du kan komma att bli tvungen att betala in skatten själv. Du kan även dömas till böter eller fängelse.
 
Hur redovisar man vilka som arbetar och när de arbetar?
I personalliggaren måste du uppge uppgifter om personalen och när deras arbetspass börjar och slutar. Här måste du även skriva in uppgifter om oavlönad personal som praktikanter eller inhyrd personal från bemanningsföretag. Du behöver inte föra personalliggare om du driver en enskild näringsverksamhet där endast du själv, din make/maka och barn under 16 år som jobbar.
 
 

Källor: