text.skipToContent text.skipToNavigation

Vi strävar ständigt efter att utveckla vårt sortiment och inkludera hållbara proteiner, både vegetabiliska och animaliska. Vår inriktning är tydlig  vi vill erbjuda mat som är god för människor och skonsam ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi erbjuder fisk från hållbara och miljömärkta bestånd samt ägg från frigående höns. Ett exempel på vårt arbete är beslutet att sluta med flygtransporterade hummer, vilket grundas utifrån både klimatperspektiv och etiska överväganden.


Djurhållning är en grundsten i vårt inköps- och hållbarhetsarbete. Inom Axfood sker ett nära samarbete med leverantörer och höga krav ställs på att de följer riktlinjer för djurskydd. Vi håller oss till EU:s djurskyddslagstiftning som vårt minimikrav. Dessutom genomför vi regelbundna tredjepartsrevisioner och upprätthåller en nära dialog med leverantörerna när det gäller djuromsorg. 
Vårt mål är att säkerställa att djuren behandlas väl och med respekt.

Vi bryr oss om varje aspekt av hållbara proteiner och djurvälfärd. För att ta reda på mer om våra insatser och engagemang, kan du läsa mer HÄR.